Regulamin punktu VR Virtualion

 1. Punkt VR Virtualion udostępnia stanowiska pozwalające na korzystanie ze sprzętu oraz programów, aplikacji i filmów do wirtualnej rzeczywistości
 2. Korzystanie ze stanowisk jest odpłatne wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej www
 3. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu
 4. Użytkowanie sprzętu wiąże się z wykonywaniem ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw
 5. Wyrażenie chęci do skorzystania z usługi w Punkcie VR Virtualion jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu i akceptuje ich warunki
 6. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast powiadomić o tym pracownika salonu oraz przerwać użytkowanie sprzętu
 7. W przypadku wady wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu (gogli VR) w szkłach kontaktowych
 8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać ze sprzętu tylko w obecności opiekunów prawnych
 9. Młodzież powyżej 16 roku życia i osoby dorosłe korzystają z usług Punktu VR Virtualion na własną odpowiedzialność
 10. Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług Punktu VR Virtualion wyłączne za pisemną zgodą opiekuna prawnego zawierającą dane opiekuna oraz czytelny podpis wraz z datą
 11. Osoby chcące skorzystać z usług Punktu VR Virtualion powinny zarezerwować sesję: w Punkcie VR Virtualion, telefonicznie lub drogą elektroniczną
 12. Zarezerwowane stanowisko będzie oczekiwać na umówionego Klienta przez 5 minut
 13. Każdy Klient Punktu VR Vritualion uzyska informację o usłudze, instrukcję jak należy posługiwać się sprzętem oraz wsparcie pracownika podczas odbywanej sesji
 14. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane nie właściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu
 15. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie Punktu VR Virtualion osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków oraz zakaz palenia tytoniu
 16. W części wyznaczonej do odbycia sesji zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów
 17. Punkt VR Virtualion nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez osoby z niego korzystające
 18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Punktu VR Virtualion zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika salonu
 19. Nieprzestrzeganie Regulaminu może powodować wcześniejsze zakończenie usługi bez możliwości rekompensaty oraz czasowy zakaz wstępu na teren Punktu VR Virtualion
 20. Wszelkie zażalenia i opinie należy kierować wyłącznie pisemnie na adres: kontakt@virtualion.pl

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

     Ostrzeżenie Dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania

Każdy użytkownik powinien przeczytać i dokładnie zapoznać się ze wskazówkami poniżej, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, odczucia dyskomfortu lub uszkodzenia sprzętu.

Zapoznaj się z regulaminem Punktu VR Virtualion oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania.

Osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.
Zastanów się, czy wcześniej nie występowały u Ciebie drgawki lub inne stany epileptyczne, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie w trakcie użytkowania stanowisk.

Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk w Punkcie VR Virtualion

Drgawki: Jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne przed korzystaniem z sesji VR zaleca się wizytę u lekarza. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli, nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji. Drgawki takie spotykanie są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.

Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Ogólne wskazówki i środki ostrożności:

Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, obraz jest pojedynczy i czysty.

Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Rozglądanie się dookoła, pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.

Udane doświadczenie wirtualnej rzeczywistości wymaga dobrego poczucia zmysłu ruchu i równowagi. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, potrzeby snu, odczucia niestrawności, osłabienia, cierpienia na gorączkę, grypę, bóle głowy, migreny, bóle uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić efekty.

Co każde 30 minut, należy zrobić kilka minut przerwy, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby. Każdy człowiek jest inny, jeżeli odczuwasz dyskomfort, należy dokonywać częstszych przerw.

Głośne dźwięki mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Ze względu na wciągającą naturę wirtualnej rzeczywistości, nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
Podobnie jak w przypadku choroby morskiej, objawy choroby po symulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji, gdy angażujesz się w działania w świecie rzeczywistym.

Do momentu ustania objawów, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.).

Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.

Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.

W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.

Granie w gry wideo może spowodować kontuzje mięśni, stawów lub skóry. Jeżeli doznasz kontuzji podczas gry lub poczujesz takie objawy jak mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność należy zaprzestać korzystania i odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustępują należy udać się na wizytę lekarską.